Wszystko, co powinieneś wiedzieć o uprawnieniach SEP - od G1 do G3System uprawnień SEP (Szkolenie dla Elektrotechników) jest bardzo rozbudowany i składa się z wielu stopni, m.in. G1, G2 i G3. Każdy z nich daje możliwość wykonywania określonych prac elektrotechnicznych. W tym artykule dowiesz się, czym są poszczególne uprawnienia SEP, jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać, oraz jakie uprawnienia są potrzebne do wykonywania różnych prac elektrycznych.

Co to są uprawnienia SEP G1, G2, G3?

Uprawnienia SEP G1, G2 i G3 to trzy stopnie uprawnień w systemie Szkolenia dla Elektrotechników. Każdy z tych stopni odpowiada określonemu poziomowi prac elektrotechnicznych, jakie można wykonywać. Uprawnienia SEP G1 dają możliwość wykonywania prac przy napięciach do 1 kV. W ramach tych uprawnień można m.in. podłączać i odłączać urządzenia, przeprowadzać prace kontrolne, diagnostyczne i remontowe. Uprawnienia SEP G2 umożliwiają pracę przy napięciach powyżej 1 kV, do 15 kV. W ramach tych uprawnień można m.in. wykonywać prace kontrolno-pomiarowe, diagnostyczne oraz przeprowadzać remonty. Uprawnienia SEP G3 pozwalają na pracę przy napięciach powyżej 15 kV.

Aby uzyskać uprawnienia SEP, należy spełnić określone wymagania formalne i praktyczne. Do wymagań formalnych zalicza się przede wszystkim ukończenie odpowiedniego kursu https://kursyzawodowe.com.pl/egzaminy-sep i zdanie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Kursy takie organizowane są m.in. przez szkoły branżowe, uczelnie techniczne, a także przez niezależne ośrodki szkoleniowe. Wymagania praktyczne dotyczą doświadczenia zawodowego, jakie należy posiadać, aby móc przystąpić do egzaminu na poszczególne stopnie uprawnień SEP. Warunki te są zróżnicowane w zależności od stopnia uprawnień oraz od instytucji, która organizuje egzamin.

Jakie uprawnienia są potrzebne do wykonywania różnych prac elektrycznych?

Kolejnym krokiem w zdobywaniu uprawnień SEP jest uzyskanie uprawnień G2, które uprawniają do wykonywania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie niskiego napięcia. Do uzyskania tych uprawnień wymagana jest ukończona szkoła średnia o profilu elektrotechnicznym oraz trzyletnie doświadczenie w zawodzie elektryka lub ukończenie studiów o kierunku elektrotechnika lub energetyka.

Uprawnienia G3 pozwalają na wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w zakresie średniego napięcia. Wymagane są tutaj co najmniej dwuletnie studia o kierunku elektrotechnika lub energetyka oraz trzyletnie doświadczenie w zawodzie lub ukończona szkoła średnia o profilu elektrotechnicznym i pięcioletnie doświadczenie.

Oprócz wymienionych powyżej uprawnień istnieją również dodatkowe kwalifikacje SEP, takie jak uprawnienia SEP do pracy w elektrotermii, energetyce cieplnej czy też w instalacjach przeciwpożarowych.Zdobycie uprawnień SEP wiąże się z koniecznością ukończenia odpowiedniego kursu i zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, która pozwala na sprawną obsługę i wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.